Унапређена услуга СОС телефонског саветовања

Током октобра, новембра и децембра месеца 2017 године одржана је обука нових саветника за рад на СОС линији за жртве породичног насиља. Обука је, уз штампање и дистрибуцију промотивног материјала, део пројекта чију реализацију је суфинансирао Град Панчево – Секретаријат за јавне службе и социјална питања. Иницијални тренинг за телефонске саветнике обухватио је 12 полазница, које су делом ангажоване у Центру за социјални рад а делом у Прихватилишту за жртве породичног насиља – Сигурна кућа Панчево, а сачињенa је из теоријског и практичног дела. Обука је акредитована и спроводи је Центар за заштиту одојчади, деце и омладине „Звечанска“ у оквиру којег функционишу две СОС линије: Национална дечија линија, намењена деци (11611) и Родитељска линија 0800 007000. Поред основних знања из телефонског саветовања током обуке размењена су искуства о раду са жртвама породичног насиља, уз подучавање о вештинама пружања подршке и разумевања жртава.

СОС 0800 100 113 - Полиција 192 - Хитна помоћ 194

Обука за СОС телефонске саветнике

Градска управа Града Панчево, Секретаријат за јавне службе и социјална питања подржала је обуке нових СОС телефонских саветника кроз финансирање пројекта "Унапређење услуге СОС телефонског саветовања - Позови 0800 100...

Семинар Насиље у породици и институционална заштита

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова одобрио је средства за реализацију пројекта под називом Додатно оспособљавање стручних радника за рад са жртвама породичног насиља. Пројектом се планира...

Уређивање дворишта за игру

У сарадњи са Друштвом за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група Панчево одобрена су средства за уређивање дворишта Прихватилишта – адаптацију дечијег игралишта и постављање реквизита за  реакреативне и креативне активности....

Међународна искуства, примери добре праксе у раду са децом и младима

  Међународна искуства, примери добре праксе у раду са децом и младима са тешким искуствима и понашaњима, назив је међународне конференције која је одржана од 03. до 07. октобра 2016.године...

Пројекти и акције у 2014 години

Програм афирмативних радионица за децу из Сигурне куће и хранитељских породица, реализован је уз средства обезбеђена од Градскe управe Града Панчево, Секретаријат за јавне службе и социјална питања. У периоду...

Пројекти и акције у 2013 години

Декада није довоља, назив је пројекта са циљем штампања промотивног материјала на ромском језику, са дистрибуцијом материјала уз интерактивне трибуне у ромским насељима. Пројекат је подразумевао и набавку и поделу...

Пројекти и акције у 2012 години

Пројекат Ангела финансирао је Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и деморгафију. Циљ пројекта је био презентација Прихватилишта широј јавности, постављање wеб презентације. Ангела 2, назив је пројекта којим су...

СОС 0800 100 113 - Полиција 192 - Хитна помоћ 194