Додатно уређивање дворишта Сигурне куће Панчево

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наставља да улаже у обогаћивање боравка жртава породичног насиља смештених у Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља - Сигурна кућа Панчево. Кроз одобравање...

Посета министра Зорана Ђорђевић

Министар Зоран Ђорђевић посетио је по трећи пут током ове године Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља - Сигурна кућа Панчево. У спонтаној атмосфери са корисницима и запосленима...

ОНАснаживање у Панчеву

Крајем протекле године започета је сарадња са НВО Fond B92 на реализацији новог циклуса пројекта ОНАснаживање. Да подсетимо, од 2013 до 2016 реализован је први циклус овог пројекта, са циљем...

Успешан крај 2017.године – добар основ за рад у 2018.години

Крајем 2017.године окончана је реализација два пројекта Прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља - Сигурна кућа Панчево. Оба пројекта финансирала су додатне обуке за стручне раднике како Прихватилишта...

Унапређена услуга СОС телефонског саветовања

Током октобра, новембра и децембра месеца 2017 године одржана је обука нових саветника за рад на СОС линији за жртве породичног насиља. Обука је, уз штампање и дистрибуцију промотивног материјала, део пројекта чију реализацију је суфинансирао Град Панчево – Секретаријат за јавне службе и социјална питања. Иницијални тренинг за телефонске саветнике обухватио је 12 полазница, које су делом ангажоване у Центру за социјални рад а делом у Прихватилишту за жртве породичног насиља – Сигурна кућа Панчево, а сачињенa је из теоријског и практичног дела. Обука је акредитована и спроводи је Центар за заштиту одојчади, деце и омладине „Звечанска“ у оквиру којег функционишу две СОС линије: Национална дечија линија, намењена деци (11611) и Родитељска линија 0800 007000. Поред основних знања из телефонског саветовања током обуке размењена су искуства о раду са жртвама породичног насиља, уз подучавање о вештинама пружања подршке и разумевања жртава.

СОС 0800 100 113 - Полиција 192 - Хитна помоћ 194

Обука за СОС телефонске саветнике

Градска управа Града Панчево, Секретаријат за јавне службе и социјална питања подржала је обуке нових СОС телефонских саветника кроз финансирање пројекта "Унапређење услуге СОС телефонског саветовања - Позови 0800 100...

Семинар Насиље у породици и институционална заштита

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова одобрио је средства за реализацију пројекта под називом Додатно оспособљавање стручних радника за рад са жртвама породичног насиља. Пројектом се планира...

Уређивање дворишта за игру

У сарадњи са Друштвом за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група Панчево одобрена су средства за уређивање дворишта Прихватилишта – адаптацију дечијег игралишта и постављање реквизита за  реакреативне и креативне активности....

СОС 0800 100 113 - Полиција 192 - Хитна помоћ 194