Unapređena usluga SOS telefonskog savetovanja

Tokom oktobra, novembra i decembra meseca 2017 godine održana je obuka novih savetnika za rad na SOS liniji za žrtve porodičnog nasilja. Obuka je, uz štampanje i distribuciju promotivnog materijala, deo projekta čiju realizaciju je sufinansirao Grad Pančevo – Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja. Inicijalni trening za telefonske savetnike obuhvatio je 12 polaznica, koje su delom angažovane u Centru za socijalni rad a delom u Prihvatilištu za žrtve porodičnog nasilja – Sigurna kuća Pančevo, a sačinjena je iz teorijskog i praktičnog dela. Obuka je akreditovana i sprovodi je Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine „Zvečanska“ u okviru kojeg funkcionišu dve SOS linije: Nacionalna dečija linija, namenjena deci (11611) i Roditeljska linija 0800 007000. Pored osnovnih znanja iz telefonskog savetovanja tokom obuke razmenjena su iskustva o radu sa žrtvama porodičnog nasilja, uz podučavanje o veštinama pružanja podrške i razumevanja žrtava.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194

Uređivanje dvorišta za igru

U saradnji sa Društvom za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa Pančevo odobrena su sredstva za uređivanje dvorišta Prihvatilišta – adaptaciju dečijeg igrališta i postavljanje rekvizita za  reakreativne i kreativne aktivnosti....

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194