Deca koja žive okružena nasiljem direktne su njegove žrtve i ako niko nikada nije vršio nasilje nad njima, i ako im niko nikada nije pretio, čak i ako niko nije primećivao da su tu dok je nasilje bilo prisutno. Dovoljno je samo odrastanje u takvom domu: gledanje, slušanje, život u strahu od onoga što će se sledeće desiti, da dete postane žrtva nasilja. Zaštita deteta koje je žrtva nasilja nije moguće bez zaštite nenasilnog roditelja.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194