Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nastavlja da ulaže u obogaćivanje boravka žrtava porodičnog nasilja smeštenih u Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Sigurna kuća Pančevo. Kroz odobravanje sredstava za realizaciju projekta „Dodatno uređenje i opremanje dvorišta  objekta Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja  – Sigurna kuća Pančevo“ sa kojim se apliciralo udruženje građana Društvo za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa dodatno će biti opremljeno dvorište i letnjikovac sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i naročito bezbednosti korisnika tokom kreativno edukativnih radionica i vremena za odmor i druženje. Projekat i radovi realizovaće se u periodu od jula od oktobra 2018 godine.

 

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194