У сарадњи са Друштвом за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група Панчево одобрена су средства за уређивање дворишта Прихватилишта – адаптацију дечијег игралишта и постављање реквизита за  реакреативне и креативне активности. Средства су обезбеђена јавим конкурсом који је расписало Координационог тела за родну равноправност Републике Србије.

СОС 0800 100 113 - Полиција 192 - Хитна помоћ 194