Izvodi iz izmena i dopuna krivičnog zakonika
Izvodi iz krivičnog zakona – mere bezbednosti
Izvodi iz krivičnog zakonika-krivična dela protiv braka i porodice

 

Zakonik o krivičnom postupku
Porodični zakon
Krivični zakonik
Zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194