Изводи из измена и допуна кривичног законика
Изводи из кривичног закона – мере безбедности
Изводи из кривичног законика-кривична дела против брака и породице

 

Законик о кривичном поступку
Породични закон
Кривични законик
Закон о изменама и допунама кривичног законика
Закон о спречавању насиља у породици

СОС 0800 100 113 - Полиција 192 - Хитна помоћ 194