Identifikacija sa agresorom je mehanizam odbrane koji označava poistovećivanje žrtve sa ugržavajućom osobom, sa ciljem da se strah od njega ukloni ili makar ublaži. Identifikacija sa agresorom posebno je karakteristična za decu koja se osećaju ugroženom, a bespomoćna su. U slučaju poistovećivanja sa neprijateljskom osobom, dete, kao bespomoćna osoba, nastoji da pobedi svoj strah tako što će se ponašati i biti slično kao aggresor.
Time, nesvesno, nastoji da izbegne strah od agresora i osobe od koje preti opasnost. Identifikacija sa agresorom se teško prepoznaje, obzirom da je u fokusu ponašanja zapravo nasilje od primarne žrtve. Nasilje koje dalje počini žrtva ne počini prema izvoru identifikacije tj primarnom nasilniku već prema osobi koja u odnosu na nju ima manje moći (dete, podređeni na poslu, …). Relativno retko se javlja kod žena žrtava porodičnog nasilja, obzirom da ih isksutvo nasilja najčešće preplavljuje strahom i depresivnim afektom.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194