U Sigurnu kuću možeš doći

         REDOVNOM PROCEDUROM,

tako što ćeš se obratiti Centru za socijalni rad sa zahtevom za smeštaj ili sa zahtevom za pomoć u rešavanju situacije nasilja, a koji će zatim sa Vama i zaposlenima u Sigurnoj kuću razmatrati kakav je vid podrške potreban i da li smešaj u Sigurnu kuću odgovara Vašim potrebama.

Obzirom da u Prihvatilištu nema angažovanih zdravstvenih radnika, potrebno je obaviti preglede ili doći do zdravstvene dokumentacije pre smeštaja kako bi se izbegle teškoće u boravku. Ukoliko je smeštaj hitan, i dodatno ugrožava bezbednost pregledi se mogu obaviti uz pratnju Policije ili naknadno po smeštaju. (pogledaj: šta poneti ako moraš hitno da odeš)

      URGENTOM PROCEDUROM SMEŠTAJA

van radnog vremena Centra za socijalni rad u okviru pasivnog dežurstva, moguće je realizovati smeštaj u Prihvatilište pozivanjem Policije koja pruža i trenutnu zaštitu, a po potrebi konsultuje dežurnog stručnog radnika Cnetra za socijalni rad i Prihvatilišta radi smeštaja.

Ako si u problemu i nemaš prilike da tražiš pomoć od Centra za socijalni rad, moraš odmah da se skloniš,
POZOVI Policiju, oni mogu da pruže trenutnu zaštitu i da kontaktiraju druge službe!

Možete nas kontaktirati preko ovoga formulara

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194