Како преживети насиље – одрмабени механизми, стратегије

Идентификација са агресором

Идентификација са агресором је механизам одбране који означава поистовећивање жртве са угржавајућом особом, са циљем да се страх од њега уклони или макар ублажи. Идентификација са агресором посебно је карактеристична...

Стокхолмски синдром

Када жена преживљава породично насиље, она развија психолошке одбрамбене механизме. Она мора да нађе начина да преживи у свету насиља. Многим људима који нису живели под оваквим условима је тешко...

СОС 0800 100 113 - Полиција 192 - Хитна помоћ 194