Како преживети насиље – одрмабени механизми, стратегије

Идентификација са агресором

Број прегледа: 352 Идентификација са агресором је механизам одбране који означава поистовећивање жртве са угржавајућом особом, са циљем да се страх од њега уклони или макар ублажи. Идентификација са агресором…

Стокхолмски синдром

Број прегледа: 291 Када жена преживљава породично насиље, она развија психолошке одбрамбене механизме. Она мора да нађе начина да преживи у свету насиља. Многим људима који нису живели под оваквим…

СОС 0800 100 113 - Полиција 192 - Хитна помоћ 194