Kako preživeti nasilje – odrmabeni mehanizmi, strategije

Identifikacija sa agresorom

Identifikacija sa agresorom je mehanizam odbrane koji označava poistovećivanje žrtve sa ugržavajućom osobom, sa ciljem da se strah od njega ukloni ili makar ublaži. Identifikacija sa agresorom posebno je karakteristična...

Stokholmski sindrom

Kada žena preživljava porodično nasilje, ona razvija psihološke odbrambene mehanizme. Ona mora da nađe načina da preživi u svetu nasilja. Mnogim ljudima koji nisu živeli pod ovakvim uslovima je teško...

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194