Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici – Sigurna kuća Pančevo namenjena je privremenom smeštaju žena sa i bez dece sa teritorije Južnog Banata, tj sa teritorije Grada Pančevo, Grada Vršac, Opština Kovačica, Kovin, Alibunar, Plandište i Bela Crkva.

Osnovni uslov za prijem na smeštaj je pretrpljeno nasilje od strane člana porodice.

U Kuću se smeštaju žene sa iskustvom nasilja u porodici koje nemaju uslove za druge oblike smeštaja i zaštite. Prilikom razmatranja (procene) prijema na smeštaja uzima se u obzir životna ugroženost (mogućnost ponovljenog povređivanja koje preti zdravstvenom stanju i opstanku), ugroženost drugih članova porodice, mogućnost drugačijeg vida smeštaja tj da li postoji srodnik prijatelj, koji može da obezbedi zaštitu, potreba za stručnim radom i podrškom u zaštićenim uslovima.

U Sigurnu kuću usled tehničke opremljenosti i profesionalne strukture zaposlenih ne mogu biti smeštene žene žrtve nasilja koje su duševno obolele, mentalno nedovoljno razvijene, zavisne od alkohola i opojnih sredstava, kao ni žene čiji bi boravak na drugačiji način ugrozio sigurnost drugih korisnica i zaposlenih (žrtve trgovinom ljudima, žrtve uključene u organizovani kriminal i sl.)

Za žrtve trgovinom ljudima postoje ustanove u kojima mogu biti smeštene i adekvatno zaštićene i zbrinute: Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima,
ili nevladine organizacije kao što su Atina ili Astra

         

 

 

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194