Fizičko nasilje je nasilje kojim se nanošenjem telesnih povreda ugrožava fizički, telesni integritet i ugrožava sam život.
Težina povreda varira od minimalnih, lakih telesnih povreda, do teških povreda, trajnog invaliditeta i smrti. Fizičko nasilje obuhvata: guranje, šamaranje, udaranje, premlaćivanje, paljenje, davljenje, ubadanje, osakaćivanje, mučenje i ubistvo. Fizičko nasilje po pravilu podrzumeva i psihičko – emocionalno nasilje.

Psihičko nasilje se sastoji u raznim oblicima verbalne agresije kojima se ostvaruje kontrola, prinuda, zastrašivanje, ucenjivanje, ponižavanje, vređanje, ismejavanje, manipulacije, uz pretnje o nanošenju fizičkih povreda, pretnje ubistvom, izolacijom, prezirom, javnim napadima. Ono je snažan stresogeni činioc, a posledice se neretko vide i u raznim psihosomatskim bolestima.

Seksualno nasilje predstavalja svaku seksualnu aktivnost bez pristanka, uključujući seksualno zadirkivanje, nepoželjne komentare, neželjene seksualne predloge, prisilu na učešće ili gledanje pornografije, neželjeno dodirivanje, prisilan seksualni odnos, silovanje, incest, bolni i ponižavajući seksualni odnos, korišćenje ucena, pretnji i zastrašivanja radi pristanka na odnos. Kao i fizičko, seksualno nasilje uvek podrazumeva i emocionalno! Osramoćenost, predrasude i tabui, te društveno osuđivanje (samo je tražila, da nije, ne bi se tako obukla, …) koji prate seksualno nasilje, dodatno otežavaju prijavljivanje ovog oblika nasilja.

Ekonomsko nasilje se odnosi na nejednaku dostupnost zajedničkih sredstava, uskraćivanje odn. kontrlisanje pristupa novcu, sprečavanje i otežavanje zapošljavanja i obrazovanja, stručnog napredovanja, uskraćivanje prava na vlasništvo, prisiljavanje na odricanje prava vlasništva i zahtev za prenosom prava vlasništva, prodaja stvari bez saglasnosti vlanice/ka, prinuda na prodaju.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194