Krajem protekle godine započeta je saradnja sa NVO Fond B92 na realizaciji novog ciklusa projekta ONAsnaživanje. Da podsetimo, od 2013 do 2016 realizovan je prvi ciklus ovog projekta, sa ciljem unapređenja ekonomskog statusa žena žrtava porodičnog nasilja sa teritorije Grada Sombor, a primarno žena smeštenih u Sigurnoj kući u Somboru. Otvoreno je socijalno preduzeće Dobra bašta i kroz mehanizme projekta pokrenuto je i razvijeno postojeće žensko preduzetništvo.

Kao primer dobre prakse,  2017 godine, pokrenut je novi ciklus projekta, a planirano je da se osnuju socijalna preduzeća uz trening centre, sa ciljem kontinuiranog ekonomskog osnaživanja žena sa iskustvom nasilja, na teritoriji gradova Sremska Mitrovica, Sombor i Pančevo.

Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Sigurna kuća Pančevo, biće jedan od značajnih učesnika projektnih aktivnosti u Pančevu. Saradnja između Fonda i Prihvatilišta započeta je intervjuisanjem zaposlenih u Prihvatilištu i Centru za socijalni rad Pančevo, na temu interesovanja i afiniteta za učešće u projektu, a zatim i kroz realizaciju obuke „Menadžment socijalnog preduzeća“ i radionicu na temu uvođenja nove usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici – ekonomskog osnaživanja. U realizaciji aktivnosti učestvuju ne samo žene sa iskustvom nasilja i zaposleni u Prihvatilištu i Centra za socijalni rad Pančevo, već i žene koje su zbog ekonomske zavisnosti u riziku od porodičnog nasilja, te su i samu obuku pohađale i članice ženskih nevladinih udruženja sa teritorije Grada Pančevo. U realizaciji projekta ima značajnu ulogu, i pruža važnu podršku Grad Pančevo, kroz rad i učešće Saveta za rodnu ravnopravnost. U narednom periodu očekuju nas nove obuke kao i samo osnivanje socijalnog preduzeća.

Prihvatilište od 2013.godine nastoji da kroz projektne aktivnosti (Sigurna kuća – korak ka samostalnosti i integraciji bez nasilja, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, 2013; Korak napred ka nezavisnosti i sigurnosti, Kinder perspectief, 2014 – 2016), skrene pažnju na značaj ekonomske zavisnosti u mehanizmima i dinamici porodičnog nasilja, i značaja materijalne samostalnosti za izlazak iz porodičnog nasilja. Realizacija projekata ukazala je da je ekonomska nezavisnost, kroz dodatnu edukaciju i povećanu zapošljivost, odnosno mogućnost da kroz sopstveni rad i prihode ostvare deo bezbednosti za sopstvenu porodicu i sebe, značajan faktor koji utiče na spremnost žena sa iskustvom nasilja da se ne vrate nasilnoj zajednici. Sa druge strane, sve je veća vidljivost i češće prepoznavanje ekonomskog nasilja ne samo kao mehanizma kontrole, već i kao zasebnog oblika porodičnog nasilja. Interesovanje žena sa iskustvom nasilja (ili pod rizikom) za mogućnost samostalnih prihoda, ukazuje na potrebu da ekonomsko osnaživanje (dokvafikacija, prekvalifkacija, zapošljavanje, udruživanje, samozapošljavanje, žensko preduzetništvo) bude uvršteno u listu usluga socijalne zaštite u lokalu.

 

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194