Avgusta 2018.god. osnovano je Udruženje građana Ruke, sa ciljem okupljanja žena i pružanja podrške u ekonomskom osnaživanju. Sedište Udruženja je u Pančevu, no, okuplja žene sa teritorije Grada Pančevo, uključujući žene žrtve porodičnog nasilja koje koriste ili su koristile uslugu smeštaja i individualno savetodavnog rada Prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194