Последице насиља

Телесне повреде – преломи, модрице, повреде главе могу довести до неуролошких симптома, повреде кичме до отежаног кретања, повреде по стомаку, унутрашње крварење. Угрожавање здравственог стања - психосоматске болести – најчешће...

Циклус насиља у породици

Поред општих облика, насиље се током времена мења и сваки инцидент се мора сагледавати у контексту претходног насиља. Појава новог облика насиља само наставља претходно, појачава га, и учвршћује насилни...

Облици породичног насиља

Физичко насиље је насиље којим се наношењем телесних повреда угрожава физички, телесни интегритет и угрожава сам живот. Тежина повреда варира од минималних, лаких телесних повреда, до тешких повреда, трајног инвалидитета...

Појам породичног насиља

Насиље је појава која се одређује као употреба силе, претње или злоупотреба моћи према другом лицу. Појава је која се среће у свим друштвима, у свим друштвеним слојевима, независно од...

СОС 0800 100 113 - Полиција 192 - Хитна помоћ 194