Последице насиља

Број прегледа: 275 Телесне повреде – преломи, модрице, повреде главе могу довести до неуролошких симптома, повреде кичме до отежаног кретања, повреде по стомаку, унутрашње крварење. Угрожавање здравственог стања – психосоматске…

Циклус насиља у породици

Број прегледа: 312 Поред општих облика, насиље се током времена мења и сваки инцидент се мора сагледавати у контексту претходног насиља. Појава новог облика насиља само наставља претходно, појачава га,…

Облици породичног насиља

Број прегледа: 267 Физичко насиље је насиље којим се наношењем телесних повреда угрожава физички, телесни интегритет и угрожава сам живот. Тежина повреда варира од минималних, лаких телесних повреда, до тешких…

Појам породичног насиља

Број прегледа: 282 Насиље је појава која се одређује као употреба силе, претње или злоупотреба моћи према другом лицу. Појава је која се среће у свим друштвима, у свим друштвеним…

СОС 0800 100 113 - Полиција 192 - Хитна помоћ 194