Posledice nasilja

Telesne povrede – prelomi, modrice, povrede glave mogu dovesti do neuroloških simptoma, povrede kičme do otežanog kretanja, povrede po stomaku, unutrašnje krvarenje. Ugrožavanje zdravstvenog stanja - psihosomatske bolesti – najčešće...

Ciklus nasilja u porodici

Pored opštih oblika, nasilje se tokom vremena menja i svaki incident se mora sagledavati u kontekstu prethodnog nasilja. Pojava novog oblika nasilja samo nastavlja prethodno, pojačava ga, i učvršćuje nasilni...

Oblici porodičnog nasilja

Fizičko nasilje je nasilje kojim se nanošenjem telesnih povreda ugrožava fizički, telesni integritet i ugrožava sam život. Težina povreda varira od minimalnih, lakih telesnih povreda, do teških povreda, trajnog invaliditeta...

Pojam porodičnog nasilja

Nasilje je pojava koja se određuje kao upotreba sile, pretnje ili zloupotreba moći prema drugom licu. Pojava je koja se sreće u svim društvima, u svim društvenim slojevima, nezavisno od...

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194