Ministar Zoran Đorđević posetio je po treći put tokom ove godine Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Sigurna kuća Pančevo. U spontanoj atmosferi sa korisnicima i zaposlenima razgovorano je o važnim pitanjima zapošljavanja kako angažovanih u socijalnoj zaštiti tako i zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja žena i zaštiti dece.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194