Министар Зоран Ђорђевић посетио је по трећи пут током ове године Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља – Сигурна кућа Панчево. У спонтаној атмосфери са корисницима и запосленима разговорано је о важним питањима запошљавања како ангажованих у социјалној заштити тако и запошљавања и економског оснаживања жена и заштити деце.

СОС 0800 100 113 - Полиција 192 - Хитна помоћ 194