Krajem 2017.godine okončana je realizacija dva projekta Prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Sigurna kuća Pančevo. Oba projekta finansirala su dodatne obuke za stručne radnike kako Prihvatilišta tako i zaposlenih u Centru za socijalni rad Pančevo, i usmereni su na unapređenje usluge savetovanja i pružanja podrške i zaštite žrtvama porodičnog nasilja. Obuke su bile neophodne obzirom da je tokom prethodnih godina došlo do angažovanja novih zaposlenih, i radi usklađivanja sa novim zakonskim propisima i licenciranjem usluge Prihvatilišta. Jednim delom, projekti su obezbedili promovisanje rada Prihvatilišta, kroz štampani materijal, a kroz podelu materijala obezbeđen je kontakt sa građanstvom i informisanje šire javnosti na lokalu.
Projekat pod nazivom „Dodatno osposobljavanje stručnih radnika za rad sa žrtvama porodičnog nasilja„, finansiran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i obuhvatio je četiri seminara koje sporovodi Autonomni ženski centar. Obuke Nasilje u porodici i institucionalna zaštita i Rad sa nasilnicima u centru za socijalni rad pohađali su stručni radnici Centra, dok su obuke Organizovanje konferencije slučaja za zaštitu od porodičnog nasilja i Koordinirana akcija u lokalnoj zajednici u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici obuhvatile, pored stručnih radnika Centra i Prihvatilišta i predstavnike drugih insitucija koje su uključene u zaštitu žrtava i sprečavanje nasilja u porodici. Tokom ovih obuka uspostavljeni su i unapređeni kontakti i saradnja sa institucijama, uočene su poteškoće i rasvetljena su moguća rešenja ovih poteškoća. Redovnim izveštavanjem lokalnih medija (RTV Pančevo, e-portal MojKraj, i drugi), kao i organizovanjem izložbe dečijih radova na temu ljudskih prava 28.11.2017.godine u Holu gradske uprave javnost je upoznata sa tokom i realizacijom projekta.
      
Realizacijom drugog projekta „Unapređenje usluge SOS telefonskog savetovanja – Pozovi 0800 100 113!“ uz sufinansiranje Gradske uprave Grada Pančevo, Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja, obučeno je 12 stručnih radnika za rad na SOS liniji, koja od 2012 godine radi u okviru Prihvatilišta, i na kojoj je do sada radilo svega 4 zaposlenih.
Oba projekta, kao i obuke, uspešno su završeni krajem 2017.godine te očekujemo unapređenje zaštite žrtava porodičnog nasilja kao i prevencije porodičnog nasilja.

Tokom 2017 godine Prihvatilište je prošlo kroz dva stručna nadzora: jedan od strane Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, a kroz posete stručnog tima Zavoda, i uvođenje izmena prema preporukama stručnog tima, dodatno je unapređen rad Prihvatilišta.
Takođe, nadzor je izvršen i kroz popunjavanje kontrolnih lista za procenu rizika koje od 2017 godine pilotira Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, Inspektorat za rad, radi provere kvaliteta usluga socijalne zaštite, te interne kontrole rada, sa ciljem ukazivanja na poteškoće (tj. rizike) u pružanju standardizovane i kvalitetne usluge.
Oba nadzora ukazala su sa jedne strane na visok kvalitet pružanja usluge Prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, a sa druge strane, ponuđene su važne i vredne smernice za dalji rad na unapređivanju zaštite žena sa iskustvom nasilja kroz rad Prihvatilišta.
Rad Prihvatilišta i preporuke Pokrajinskog zavoda prezentovani su na završnoj Konferenciji „Monitoring i evaluacija lokalnih usluga“ u Gradu Pančevu, 02. februara 2018.godine. Monitoring je naručio Grad Pančevo.

Sam kraj godine, (i početak sledeće), obeležen je učešćem Prihvatilišta na Novogodišnjem bazaru, kako kroz prodajnu izložbu tako i kroz radionicu koja je organizovana za decu u Holu gradske uprave, a zatim, i donacijama ustanova u vidu Novogodišnjih paketića za žene i za decu smeštenih u Prihvatilištu.
                            

Novogodišnje paketiće sad već tradicionalno ženama su donirali Rotaract club Sava – Beograd, a deca su paketiće dobili od Centra za socijalni rad Pančevo. Božićne paketiće, na Bdnji dan, takođe sad tradiocionalno, deci Sigurne kuće je uručila načelnica Južno banatskog okruga Danijela Lončar, u ime svoj kabineta. Žene i decu žrtve porodičnog nasilja, smeštene u Prihvatilištu, 31. decembra 2017.godine, obradovala je i svojom posetom i poklonom i zaštitnica prava građana Pančevo, Jelena Sokolović Stojković.

Da ne zaboravimo, krajem decembra 2017.godine, okončani su radovi na uređenju dvorišta Prihvatilišta, tačnije, na postavljanju dečijeg mobilijara, rekvizita za rekreativne aktivnosti i izgradnji letnjikovca. Uređenje dvorišta finasirano je kroz projekat Društva za poboljšanje položaja vulnerabilnih društvenih grupa čiju je realizaciju finansiralo Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, odnosno, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS.

Prethodnu godinu, 2017. pamtićemoi po tome što je veći deo godine kapacitet Prihvatilišta bio popunjen, što u malom prostoru koji je obezbeđen za život i rad korisnika Sigurne kuće predstavlja izuzetan izazov.

Stoga, od srca zahvaljujemo svima koji su nam pomogli da istrajemo u zadacima koji su bili pred nama – zaštita žrtava porodičnog nasilja i ulaganje u razvoj naših korisnika, i u tome da kroz ostvarivanje ovih zadataka dodatno unapredimo rad Prihvatilišta i unesemo radost u živote žena i dece.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194