SOS 0800 100 113

od 09 do 19 časova radnim danom – informacije i saveti

Policija 192

Hitna pomoć 194

službeni broj telefona: 013 21 900 72

 Centar za socijalni rad Pančevo
ul. Filipa Višnjića, br.16, Pančevo
013 319 843 (prijemna kancelarija),
319 998,
311 889,
319 966

Radno vreme: od 07 do 15 časova, radnim danom

Smeštaj u Sigurnu kuću je dostupan 24 sata 7 dana 365 dana godišnje

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194