Osnovano udruženje građana Ruke

Avgusta 2018.god. osnovano je Udruženje građana Ruke, sa ciljem okupljanja žena i pružanja podrške u ekonomskom osnaživanju. Sedište Udruženja je […]