U prethodnom periodu učešće Prihvatilišta u projektu Fonda B 92 ONAsnaživanje obeležile su nove edukacije („Internet marketnig i internet prodaja“, „Osnove administriranja malog biznisa“) na kojima su učestvovale žene preduzetnice, žene koje borave u Prihvatilištu, a sa ciljem sticanja novih veština koje su potrebne za uspešno žensko preduzetništvo i udruživanje žena za zajedničko istupanje na tržištu te razmenu iskustava, znanja i veština. Sa istim ciljem održane su i dve radionice Mreže ONAsnaživanja, na kojima su učestvovale i povezivale se timovi žena iz Sremske Mitrovice, Sombora i Pančeva.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194