U organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu , 15. aprila 2019.god. u gradskoj upravi Grada Pančevo, odražan je Okrugli sto pod nazivom „Mesto i uloga Sigurih kuća – Prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja u sistemu socijalne zaštite„. Okrugli sto okupio je Prihvatilišta za žene u decu žrtve porodičnog nasilja iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, Zrenjanina i Pančeva, a radi razmene iskustava i pružanja i pronalaženja podrške u rešavanju aktuelnih teškoća u radu. Jedna od tema na skupu je bila proces licenciranja i standardizacije usluge Prihvatilišta za žene, žrtve porodičnog nasilja, koju je kao jedina licencirana usluga, prezentovala je Sigurna kuća Pančevo. Utisak okruglo stola je isti za sve: iako su mnogi problemi ostali nerešeni, međusobno povezivanje i razumevanje ublažuju težinu svakodnevnih teškoća.

SOS 0800 100 113 - Policija 192 - Hitna pomoć 194