Деца која живе окружена насиљем директне су његове жртве и ако нико никада није вршио насиље над њима, и ако им нико никада није претио, чак и ако нико није примећивао да су ту док је насиље било присутно. Довољно је само одрастање у таквом дому: гледање, слушање, живот у страху од онога што ће се следеће десити, да дете постане жртва насиља. Заштита детета које је жртва насиља није могуће без заштите ненасилног родитеља.