На јавном конкурсу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, одобрен је пројекат „Доградња објекта Прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља – Сигурна кућа Панчево“ са којим је аплицирало Удружење грађана “Друштво за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група“, које већ низ година на овај начин подржава рад Прихватилишта. На тај начин ће у наредном периоду бити побољшани услови боравка корисницима Сигурне куће, посебно за креативно и радно окупационе активности, а циљ доградње је обезбеђивање услова за продужење лиценце за рад Прихавтилишта. Пројектне активности ће се спроводити до 31.12.2020.године.