Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наставља да улаже у обогаћивање боравка жртава породичног насиља смештених у Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља – Сигурна кућа Панчево. Кроз одобравање средстава за реализацију пројекта „Додатно уређење и опремање двoришта  објекта Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља  – Сигурна кућа Панчево“ са којим се аплицирало удружење грађана Друштво за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група додатно ће бити опремљено двориште и летњиковац са циљем побољшања квалитета живота и нарочито безбедности корисника током креативно едукативних радионица и времена за одмор и дружење. Пројекат и радови реализоваће се у периоду од јула од октобра 2018 године.