У сарадњи са Друштвом за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група Панчево одобрена су средства за уређивање дворишта Прихватилишта – адаптацију дечијег игралишта и постављање реквизита за  реакреативне и креативне активности. Средства су обезбеђена јавим конкурсом који је расписало Координационог тела за родну равноправност Републике Србије.