Холандска огранизација за подшрку младима Kinder Perspectief наставља да подржава Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља  -Сигурна кућа Панчево и младе жене које су смештене у Прихватилиште или користе дурге услге намењене заштит од породичног насиља. Средствима одобреним за реализацију пројекта Корак напред ка независности и сигурности, обезбеђен је наставак програма обучавања младих жена за занате, уз задржавање опреме за даљи самостални рад, а уз претходне курсеве додате су и обуке за страни језик и књиговодство.