Физичко насиље је насиље којим се наношењем телесних повреда угрожава физички, телесни интегритет и угрожава сам живот.
Тежина повреда варира од минималних, лаких телесних повреда, до тешких повреда, трајног инвалидитета и смрти. Физичко насиље обухвата: гурање, шамарање, ударање, премлаћивање, паљење, дављење, убадање, осакаћивање, мучење и убиство. Физичко насиље по правилу подрзумева и психичко – емоционално насиље.

Психичко насиље се састоји у разним облицима вербалне агресије којима се остварује контрола, принуда, застрашивање, уцењивање, понижавање, вређање, исмејавање, манипулације, уз претње о наношењу физичких повреда, претње убиством, изолацијом, презиром, јавним нападима. Оно је снажан стресогени чиниоц, а последице се неретко виде и у разним психосоматским болестима.

Сексуално насиље представаља сваку сексуалну активност без пристанка, укључујући сексуално задиркивање, непожељне коментаре, нежељене сексуалне предлоге, присилу на учешће или гледање порнографије, нежељено додиривање, присилан сексуални однос, силовање, инцест, болни и понижавајући сексуални однос, коришћење уцена, претњи и застрашивања ради пристанка на однос. Као и физичко, сексуално насиље увек подразумева и емоционално! Осрамоћеност, предрасуде и табуи, те друштвено осуђивање (само је тражила, да није, не би се тако обукла, …) који прате сексуално насиље, додатно отежавају пријављивање овог облика насиља.

Економско насиље се односи на неједнаку доступност заједничких средстава, ускраћивање одн. контрлисање приступа новцу, спречавање и отежавање запошљавања и образовања, стручног напредовања, ускраћивање права на власништво, присиљавање на одрицање права власништва и захтев за преносом права власништва, продаја ствари без сагласности вланице/ка, принуда на продају.