Градска управа Града Панчево, Секретаријат за јавне службе и социјална питања подржала је обуке нових СОС телефонских саветника кроз финансирање пројекта „Унапређење услуге СОС телефонског саветовања – Позови 0800 100 113!“. Акредитовану обуку „Иницијални тренинг за (телефонске) саветнике“ реализоваће едукатори НАционалне ДЕчије Линије (НАДЕЛ), а планирано је да се обухвати још око 15 стручњака/киња социјалне заштите који би се јављали на СОС линији Прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља  – Сигурна кућа Панчево. Обуком више саветника обезбедиће се квалитетнија услуга, разноврснији одговори на захтеве позиваоца, тешкоће и проблеме. Досадашњи саветници имаће прилике да из новог угла сагледају свој рад, и да евентуално разреше своје дилеме. Планирано је да се обука одржава током октобра месеца уз наставак супервизијских састанака у наредним месецима.

СОС линија (0800 100 113) ради од фебруара 2012.године, а рад линије већ шест година донира компанија Телеком Србија.
На СОС телефон Прихватилишта се до сада јављало преко 2000 позиваоца, са територије Града Панчево и околних места,  са територије Јужно банатског округа, Војводине па и целе Србије.
СОС линија је током година постала важна карика у разумевању феномена породичног насиља, раширености насиља над женама, као и сагледавању тешкоћа и препрека са којима се жене жртве породичног насиља сусреће када желе да престану да трпе насиља од стране чланова породице.