Крајем протекле године започета је сарадња са НВО Fond B92 на реализацији новог циклуса пројекта ОНАснаживање. Да подсетимо, од 2013 до 2016 реализован је први циклус овог пројекта, са циљем унапређења економског статуса жена жртава породичног насиља са територије Града Сомбор, а примарно жена смештених у Сигурној кући у Сомбору. Отворено је социјално предузеће Добра башта и кроз механизме пројекта покренуто је и развијено постојеће женско предузетништво.

Као пример добре праксе,  2017 године, покренут је нови циклус пројекта, а планирано је да се оснују социјална предузећа уз тренинг центре, са циљем континуираног економског оснаживања жена са искуством насиља, на територији градова Сремска Митровица, Сомбор и Панчево.

Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља – Сигурна кућа Панчево, биће један од значајних учесника пројектних активности у Панчеву. Сарадња између Фонда и Прихватилишта започета је интервјуисањем запослених у Прихватилишту и Центру за социјални рад Панчево, на тему интересовања и афинитета за учешће у пројекту, а затим и кроз реализацију обуке „Менаџмент социјалног предузећа“ и радионицу на тему увођења нове услуге социјалне заштите у локалној заједници – економског оснаживања. У реализацији активности учествују не само жене са искуством насиља и запослени у Прихватилишту и Центра за социјални рад Панчево, већ и жене које су због економске зависности у ризику од породичног насиља, те су и саму обуку похађале и чланице женских невладиних удружења са територије Града Панчево. У реализацији пројекта има значајну улогу, и пружа важну подршку Град Панчево, кроз рад и учешће Савета за родну равноправност. У наредном периоду очекују нас нове обуке као и само оснивање социјалног предузећа.

Прихватилиште од 2013.године настоји да кроз пројектне активности (Сигурна кућа – корак ка самосталности и интеграцији без насиља, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, 2013; Корак напред ка независности и сигурности, Kinder perspectief, 2014 – 2016), скрене пажњу на значај економске зависности у механизмима и динамици породичног насиља, и значаја материјалне самосталности за излазак из породичног насиља. Реализација пројеката указала је да је економска независност, кроз додатну едукацију и повећану запошљивост, односно могућност да кроз сопствени рад и приходе остваре део безбедности за сопствену породицу и себе, значајан фактор који утиче на спремност жена са искуством насиља да се не врате насилној заједници. Са друге стране, све је већа видљивост и чешће препознавање економског насиља не само као механизма контроле, већ и као засебног облика породичног насиља. Интересовање жена са искуством насиља (или под ризиком) за могућност самосталних прихода, указује на потребу да економско оснаживање (доквафикација, преквалифкација, запошљавање, удруживање, самозапошљавање, женско предузетништво) буде уврштено у листу услуга социјалне заштите у локалу.