Августа 2018.год. основано је Удружење грађана Руке, са циљем окупљања жена и пружања подршке у економском оснаживању. Седиште Удружења је у Панчеву, но, окупља жене са територије Града Панчево, укључујући жене жртве породичног насиља које користе или су користиле услугу смештаја и индивидуално саветодавног рада Прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља.