Сигурна кућа Панчево основана је реализацијом пројекта „За нашу децу“, у сарадњи Фонда Б92, Града Панчево, и Извршног већа АП Војводина. Отворена је 25.новембра 2011 год., а са радом се почело од 01.01.2012.год. Прихватилиштем управља Центар за социјални рад “Солидарност” Панчево, чија је и радна односно организациона јединица. Живот и рад Прихватилишта финансира се из буџета Града Панчево и кроз подршку бројних пријатеља.

Стручни тим Сигурне куће Панчево чине социјални радници, психолози, и специјални педагози, обучени за рад са жртвама породичног насиља и искуством у пружању подршке жртвама породичног насиља, као и посвећени волонтери/ке.

Током смештаја у Сигурној кући поред редовних свакодневних активности, стручни радници Сигурне куће организују активности са циљем савладавања стресом који је изазван искуством насиља, ублажавања и отклањања психосоцијалних последица насиља, повећању психолошке сигурности и самопоуздања, промене у вредновању у себе, увиђању у сопствене способности и квалитете.
У раду са запосленима Сигурне куће помоћу разноврсних метода (индивидуални разговори, радионице, и сл.) разматрају се најбоље опције за планирање живота без насиља, обезбеђивање правне заштите од насиља у породици, доступним услугама и институцијама, начинима и вештинама комуникације са њима, неочкеиваним проблемима.
Поред услуге смештаја која је Решењем Министарства за социјални заштиту, лиценцирана услуга (ограничена на период од пет година) Прихватилиште пружа услуге СОС телефонског саветовања и информисања и индивидуално саветованог рада ван објекта Прихватилишта.

СОС телефон – 0800 100 113 је бесплатан за позиваоце са свих мрежа, анониман и поверљив. На линији раде едуковани телефонски саветници, који пружају информације о доступним услугама и мерама које можете предузети ради заштите од породичног насиља, као и саветовање и разумевање за тешкоће у којима се налазите.

Индивидуално саветодавни разговори намењени су особама којима у том тренутку не треба смештај у Прихватилишту, али имају потребе за саветодавним радом, додатним информисањем, тестирањем самих себе. Разговор се може заказати путем СОС телефона, у договору са водитељем случаја надлежног Центра за социјални рад, или кроз учешће у групи за координацију.