Пројекат Ангела финансирао је Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и деморгафију. Циљ пројекта је био презентација Прихватилишта широј јавности, постављање wеб презентације.
Ангела 2, назив је пројекта којим су обезбеђена средства од стране Градска права Града Панчево, Секретаријата за јавне службе и социјална питања. Пројектом је додатно представљено Прихватилиште, одштампан је и дистрибуиран промотивни материјал током обележавања Међународног дана борбе за спречавање насиља над женама, 25. новембар.

 

 

 

 

 

 

 

 

Компанија НИС Србија је путем финансирања пројекта Оснаживање Сигурне куће за рад,
опремила Прихватилиште техником и покућством.