Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
одобрио је средства за реализацију пројекта под називом Додатно оспособљавање стручних радника за рад са жртвама породичног насиља. Пројектом се планира извођење програма едукација тј три семинара: Насиље у породици и институционална заштита, Конференција случаја, и Координирана акција у локалној заједници, а учесници на семинарима су запослени у Центру за социјални рад Панчево, укључујући и запослене у Прихватилишту за жене и децу жртве породичног насиља. Програм едукација реaлизује Аутономни женски центар.
Први семинар одржан је 04. и 05. септембра 2017.год., у сали Градске управе Града Панчево.

У наставку можете погледати прилоге објављене у локалним медијима поводом одржавања семинара.
Породично насиље без предрасуда
Заустављање породичног насиља