Током октобра, новембра и децембра месеца 2017 године одржана је обука нових саветника за рад на СОС линији за жртве породичног насиља. Обука је, уз штампање и дистрибуцију промотивног материјала, део пројекта чију реализацију је суфинансирао Град Панчево – Секретаријат за јавне службе и социјална питања. Иницијални тренинг за телефонске саветнике обухватио је 12 полазница, које су делом ангажоване у Центру за социјални рад а делом у Прихватилишту за жртве породичног насиља – Сигурна кућа Панчево, а сачињенa је из теоријског и практичног дела. Обука је акредитована и спроводи је Центар за заштиту одојчади, деце и омладине „Звечанска“ у оквиру којег функционишу две СОС линије: Национална дечија линија, намењена деци (11611) и Родитељска линија 0800 007000. Поред основних знања из телефонског саветовања током обуке размењена су искуства о раду са жртвама породичног насиља, уз подучавање о вештинама пружања подршке и разумевања жртава.