Крајем 2017.године окончана је реализација два пројекта Прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља – Сигурна кућа Панчево. Оба пројекта финансирала су додатне обуке за стручне раднике како Прихватилишта тако и запослених у Центру за социјални рад Панчево, и усмерени су на унапређење услуге саветовања и пружања подршке и заштите жртвама породичног насиља. Обуке су биле неопходне обзиром да је током претходних година дошло до ангажовања нових запослених, и ради усклађивања са новим законским прописима и лиценцирањем услуге Прихватилишта. Једним делом, пројекти су обезбедили промовисање рада Прихватилишта, кроз штампани материјал, а кроз поделу материјала обезбеђен је контакт са грађанством и информисање шире јавности на локалу.
Пројекат под називом „Додатно оспособљавање стручних радника за рад са жртвама породичног насиља„, финансиран је од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и обухватио је четири семинара које спороводи Аутономни женски центар. Обуке Насиље у породици и институционална заштита и Рад са насилницима у центру за социјални рад похађали су стручни радници Центра, док су обуке Организовање конференције случаја за заштиту од породичног насиља и Координирана акција у локалној заједници у превенцији и заштити од насиља у породици обухватиле, поред стручних радника Центра и Прихватилишта и представнике других инситуција које су укључене у заштиту жртава и спречавање насиља у породици. Током ових обука успостављени су и унапређени контакти и сарадња са институцијама, уочене су потешкоће и расветљена су могућа решења ових потешкоћа. Редовним извештавањем локалних медија (РТВ Панчево, е-портал МојКрај, и други), као и организовањем изложбе дечијих радова на тему људских права 28.11.2017.године у Холу градске управе јавност је упозната са током и реализацијом пројекта.
      
Реализацијом другог пројекта „Унапређење услуге СОС телефонског саветовања – Позови 0800 100 113!“ уз суфинансирање Градске управе Града Панчево, Секретаријата за јавне службе и социјална питања, обучено је 12 стручних радника за рад на СОС линији, која од 2012 године ради у оквиру Прихватилишта, и на којој је до сада радило свега 4 запослених.
Оба пројекта, као и обуке, успешно су завршени крајем 2017.године те очекујемо унапређење заштите жртава породичног насиља као и превенције породичног насиља.

Током 2017 године Прихватилиште је прошло кроз два стручна надзора: један од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту, а кроз посете стручног тима Завода, и увођење измена према препорукама стручног тима, додатно је унапређен рад Прихватилишта.
Такође, надзор је извршен и кроз попуњавање контролних листа за процену ризика које од 2017 године пилотира Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања, Инспекторат за рад, ради провере квалитета услуга социјалне заштите, те интерне контроле рада, са циљем указивања на потешкоће (тј. ризике) у пружању стандардизоване и квалитетне услуге.
Оба надзора указала су са једне стране на висок квалитет пружања услуге Прихватилишта зa жене и децу жртве породичног насиља, а са друге стране, понуђене су важне и вредне смернице за даљи рад на унапређивању заштите жена са искуством насиља кроз рад Прихватилишта.
Рад Прихватилишта и препоруке Покрајинског завода презентовани су на завршној Конференцији „Мониторинг и евалуација локалних услуга“ у Граду Панчеву, 02. фебруара 2018.године. Мониторинг је наручио Град Панчево.

Сам крај године, (и почетак следеће), обележен је учешћем Прихватилишта на Новогодишњем базару, како кроз продајну изложбу тако и кроз радионицу која је организована за децу у Холу градске управе, а затим, и донацијама установа у виду Новогодишњих пакетића за жене и за децу смештених у Прихватилишту.
                            

Новогодишње пакетиће сад већ традиционално женама су донирали Rotaract club Sava – Beograd, а деца су пакетиће добили од Центра за социјални рад Панчево. Божићне пакетиће, на Бдњи дан, такође сад традиоционално, деци Сигурне куће је уручила начелница Јужно банатског округа Данијела Лончар, у име свој кабинета. Жене и децу жртве породичног насиља, смештене у Прихватилишту, 31. децембра 2017.године, обрадовала је и својом посетом и поклоном и заштитница права грађана Панчево, Јелена Соколовић Стојковић.

Да не заборавимо, крајем децембра 2017.године, окончани су радови на уређењу дворишта Прихватилишта, тачније, на постављању дечијег мобилијара, реквизита за рекреативне активности и изградњи летњиковца. Уређење дворишта финасирано је кроз пројекат Друштва за побољшање положаја вулнерабилних друштвених група чију је реализацију финансирало Координационо тело за родну равноправност, односно, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС.

Претходну годину, 2017. памтићемои по томе што је већи део године капацитет Прихватилишта био попуњен, што у малом простору који је обезбеђен за живот и рад корисника Сигурне куће представља изузетан изазов.

Стога, од срца захваљујемо свима који су нам помогли да истрајемо у задацима који су били пред нама – заштита жртава породичног насиља и улагање у развој наших корисника, и у томе да кроз остваривање ових задатака додатно унапредимо рад Прихватилишта и унесемо радост у животе жена и деце.