У организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту , 15. априла 2019.год. у градској управи Града Панчево, одражан је Округли сто под називом „Место и улога Сигурих кућа – Прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља у систему социјалне заштите„. Округли сто окупио је Прихватилишта за жене у децу жртве породичног насиља из Новог Сада, Сремске Митровице, Зрењанина и Панчева, а ради размене искустава и пружања и проналажења подршке у решавању актуелних тешкоћа у раду. Једна од тема на скупу је била процес лиценцирања и стандардизације услуге Прихватилишта за жене, жртве породичног насиља, коју је као једина лиценцирана услуга, презентовала је Сигурна кућа Панчево. Утисак округло стола је исти за све: иако су многи проблеми остали нерешени, међусобно повезивање и разумевање ублажују тежину свакодневних тешкоћа.